Peesontsteking / tenditinis: wat is de beste behandeling? - Kwiekleven.nl (2023)

Een peesontsteking is een pijnlijke aandoening aan de pezen die je gewrichten helpen bewegen.

De ontsteking ontstaat vooral door overbelasting – net als bijvoorbeeld spierpijn – en belemmert je daardoor in je bewegingsvrijheid. Wat een peesontsteking precies is en wat je er tegen kan doen, lees je in dit artikel.

Pezen: verbinding tussen spier en bot

Voordat we uitleggen wat een peesontsteking is en waardoor het wordt veroorzaakt, is het goed om eerst eens te kijken naar de functie van pezen. Overal in het lichaam kom je namelijk pezen tegen. Ze vormen de verbindingen tussen botten en spieren, om zo de activiteit van de spier over te kunnen dragen naar het bot. Spieren zijn log en groot en passen lang niet overal in je lichaam. En dan komen pezen goed van pas.

Een goed voorbeeld zijn de pezen die je vingers laten bewegen. Leg je hand maar eens op tafel en beweeg een van je vingers op en neer. Kijk daarbij naar je onderarm en je ziet een spier bewegen. De spier die namelijk je vingers aanstuurt te bewegen zit in je arm, via een pees kan deze spier je vingers en vingergewrichten aansturen. En dat doen pezen overal in je lichaam en vooral rondom gewrichten. Zo helpen pezen de spieractiviteit over te brengen in je schouders, knieën, enkels, polsen, duimen, vingers, heupen en tenen. Ze zijn dus heel belangrijk. Daarnaast zijn ze best gevoelig en kunnen zij dus gaan ontsteken.

Wat is peesontsteking?

De medische benaming voor peesontsteking is tendinitis. Bij deze aandoening is een pees ontstoken en dat kan eigenlijk overal in je lichaam voorkomen. Zo kun je een peesontsteking in schouder, elleboog, pols, duim, heup, enkel, knie en voet ontwikkelen.

Bij tendinitis ervaar je pijn en stijfheid in het gewricht. Ook kan het gewricht warm aanvoelen en kan er een zwelling rondom het gewricht ontstaan waar de pees ontstoken is. Wanneer je het gewricht wil bewegen, dan voelt dit pijnlijk aan. Maar ook in rust kun je een soort zwaar, kloppend en pijnlijk ontstekingsgevoel ervaren.

Soms is het lastig om aan te wijzen waar de pijn precies vandaan komt, omdat je bij een peesontsteking vaak uitstralende pijn ervaart naar elders in het lichaam. [3] Zo kan bijvoorbeeld de pees van je enkel zijn ontstoken, maar voel je het bij iedere stap in heel je voet.

Ontstaan en symptomen van peesontsteking

De belangrijkste oorzaak van tendinitis is overbelasting van de pees. Overbelasting van pezen kan door heel veel redenen komen. Door sport bijvoorbeeld, waarbij je steeds dezelfde beweging maakt. De voetbalknie en tenniselleboog zijn goede voorbeelden van een peesontsteking door sport.

Peesontsteking in de schouder (frozen shoulder), knie, elleboog, pols of voet kan ook ontstaan doordat je tijdens je werk beperkt bent in je bewegingsvrijheid en daardoor steeds dezelfde beweging maakt. Kassawerk bijvoorbeeld, maar ook werken achter de computer kan peesontstekingen in de hand werken. Verder zie je peesontstekingen ook bij overbelasting door overgewicht en door te zwaar lichamelijk werk.[1]

Tendinitis kan ook een bijkomende aandoening zijn van reuma. Het is daarom goed om dit te onderzoeken voordat je aan een behandeling begint. Een huisarts of reumatoloog zal hiervoor aanvullend (bloed)onderzoek doen.

Risicofactoren voor het ontwikkelen van peesontsteking

Zoals gezegd ontstaat een peesontsteking als je vaak dezelfde beweging doet, zwaar werk hebt waarbij je veel moet tillen (denk hierbij aan vakken vullen, pakketbezorging of werken in de bouw), bij overgewicht (vooral in gewrichten die je gewicht dragen) en door het beoefenen van (top)sport waarbij je te veel van een bepaald gewricht vraagt in herhalende oefeningen.

Ouderdom en het hebben van reuma zijn ook risicofactoren voor het ontwikkelen van een peesontsteking. Dat is iets waar onderzoekers nog niet zo lang achter zijn. Daarom is het goed om als je geregeld last hebt van peesontstekingen ook uit te zoeken of er reuma in het spel kan zijn.[2][3]

Behandeling van peesontsteking

Een peesontsteking is pijnlijk en je kan hier ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID’s) voor gebruiken. Overleg de ontstekingsremmende medicatie altijd met een arts, omdat deze belastend kunnen zijn voor je maag en lichaam. Sommige artsen raden injecties met corticosteroïden aan. Nu kan dit de zwelling heel snel laten afnemen, maar aan de andere kant verzwakt dit de pees heel erg.[4] Het is dus aan te raden om deze injecties als een laatste redmiddel te kiezen.

Ook is rust heel belangrijk. Door het gewricht en dus de pees rust te geven, kan het herstellen van de overbelasting. Met ijspacks kun je de zwelling van de ontsteking verminderen. De kou van deze ijspacks kan ook pijnstillend aanvoelen. Daarnaast worden spierversterkende oefeningen en stretchoefeningen aangeraden. Dit kan vooral in het begin pijnlijk zijn, ga dus met een peesontsteking in de schouder, pols, arm of elders altijd naar een arts en een fysiotherapeut of bewegingstherapeut. Zij kunnen je helpen om de ontstoken pees te bewegen en de spieren eromheen te versterken.[5]

Verder kan een zachte brace of een ondersteunende bandage uitkomst bieden bij het tot rust brengen van het gewricht en de pees. Ga echter nooit slapen met een brace. Probeer het gewricht overigens wel te blijven bewegen om zo stijfheid – en meer pijn – te voorkomen. Verder is het aan te raden om wat af te vallen als je vaak last hebt van peesontstekingen in je heup, knie, enkels en voet.

Voeding bij peesontsteking

Wanneer je last hebt van een peesontsteking dan is er niet echt voeding wat daarbij kan ondersteunen. Het is altijd aan te raden om gezond te eten met voldoende variatie om het lichaam zo gezond mogelijk te houden. Het is wel aan te raden op te letten met suikerhoudende voeding als je een ontsteking hebt. Volgens verschillende onderzoeken zou er een verband kunnen bestaan tussen ontstekingen, reuma en het nuttigen van suiker. Suiker zou namelijk de ontsteking kunnen voeden en dus belemmeren in het genezingsproces.

Hoewel hier nog volop onderzoek naar wordt gedaan, is het altijd aan te raden om minder suiker te gebruiken – helemaal als je wilt afvallen.[6]] Vraag je behandelend arts eens naar het effect van suiker op een peesontsteking in schouder, knie of elleboog.

Kan tendinitis terugkomen?

Ja, peesontstekingen kunnen weer terugkomen. Hoewel het meestal om een tijdelijke ontsteking gaat en je met de juiste behandeling helemaal zal herstellen van tendinitis, is het belangrijk dat je overbelasting op je gewrichten en pezen blijft voorkomen.

Heb je bijvoorbeeld een zittend beroep achter de kassa? Probeer dan oefeningen tussendoor te doen om te voorkomen dat een gewricht wederom overbelast raakt. Overigens geldt dat voor alle peesontstekingen die door overbelasting zijn ontstaan. Zit je veel achter de computer? Ga dan geregeld staan en loop een rondje, beweeg je armen en schouders. Daarna kun je weer verder met je werk. Wissel zitten en staan af en vraag je fysiotherapeut welke oefeningen je kan doen om de overbelasting te voorkomen.

Ook kun je peesontstekingen veroorzaakt door sport voorkomen door een goede warming up en cooling down te doen respectievelijk voor en na het sporten. Wissel tijdens het sporten verschillende oefeningen af om overbelasting te voorkomen. Heb je last van pijnlijke pezen en gewrichten? Ga dan eens sporten in het water. In het water kun je namelijk pezen, spieren en gewrichten niet of nauwelijks overbelasten. Ga overigens geen baantjes trekken (want dat kan weer een peesontsteking in de schouder geven), maar doe fysiotherapie in het water of aan aquajoggen. Vraag daar ook eens je (sport)arts naar.[7]

Vind je onze blogs interessant? Schrijf je dan zeker in op de nieuwsbrief:

Bronnen[+]

Andere artikels:

  • Maagzweer: symptomen, oorzaak en behandeling
  • Middenrifbreuk: symptomen en behandeling
  • Chronische darmziekte: definitie, symptomen en behandeling
  • Auto-immuunziekte: wat is het en wat zijn de oorzaken?
  • Nekpijn, schouderpijn en hoofdpijn: wat is de oorzaak?
  • Foliumzuur: nut, gebruik en wat doen bij een tekort
  • MSM: wat is het, bronnen en gebruik
  • Liposomen en liposomale supplementen: wat zijn ze?
  • Ontsteking aan de buikspieren: wat doen?
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Twana Towne Ret

Last Updated: 12/26/2022

Views: 6083

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Twana Towne Ret

Birthday: 1994-03-19

Address: Apt. 990 97439 Corwin Motorway, Port Eliseoburgh, NM 99144-2618

Phone: +5958753152963

Job: National Specialist

Hobby: Kayaking, Photography, Skydiving, Embroidery, Leather crafting, Orienteering, Cooking

Introduction: My name is Twana Towne Ret, I am a famous, talented, joyous, perfect, powerful, inquisitive, lovely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.