Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (2023)

Hurtigtaster er taster eller tastekombinasjoner du kan trykke på for å gjøre noe du vanligvis hadde gjort med en mus.Hvis du prøver å ta et skjermbilde, kan du se Ta skjermbilder og legge til merknader på dem.

Klikk på et alternativ nedenfor, og det åpnes og viser en tabell med relaterte snarveier:

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

CTRL+X

Klippe ut det merkede elementet.

Ctrl+C (eller Ctrl+Insert)

Kopiere det merkede elementet.

Ctrl + V (eller Skift + Insert)

Lime inn det merkede elementet.

CTRL+Z

Angre en handling.

Alt+Tab

Veksle mellom åpne apper.

ALT+F4

Lukke det aktive elementet, eller avslutte den aktive appen.

Windows-logotasten + L

Låse PC-en.

Windows-logotasten + D

Vise og skjule skrivebordet.

F2

Gi det merkede elementet nytt navn.

F3

Søke etter en fil eller mappe i Filutforsker.

F4

Vise adresselinjelisten i Filutforsker.

F5

Oppdatere det aktive vinduet.

F6

Bla gjennom skjermelementer i et vindu eller på skrivebordet.

F10

Aktivere Meny-linjen i den aktive appen.

Alt+F8

Vise passordet på påloggingsskjermen.

Alt+Esc

Bla gjennom elementer i den rekkefølgen de ble åpnet.

Alt+understreket bokstav

Utføre kommandoen for den aktuelle bokstaven.

ALT+ENTER

Vise egenskaper for det merkede elementet.

Alt+Mellomrom

Åpne hurtigmenyen for det aktive vinduet.

Alt+Pil venstre

Gå tilbake.

ALT+PIL HØYRE

Gå fremover.

Alt+Page Up

Flytte opp én skjerm.

Alt+Page Down

Flytte ned én skjerm.

Ctrl+F4

Lukke det aktive dokumentet (i apper som har fullskjermsvisning og lar deg ha flere dokumenter åpne samtidig).

CTRL+A

Merke alle elementer i et dokument eller vindu.

Ctrl+D (eller Delete)

Slette det merkede elementet og flytte det til papirkurven.

CTRL+E

Åpne Søk (i de fleste apper).

Ctrl+R (eller F5)

Oppdatere det aktive vinduet.

CTRL+Y

Gjøre om en handling.

CTRL+PIL HØYRE

Flytte markøren til begynnelsen av det neste ordet.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte markøren til begynnelsen av det forrige ordet.

CTRL+PIL NED

Flytte markøren til begynnelsen av det neste avsnittet.

CTRL+PIL OPP

Flytte markøren til begynnelsen av det forrige avsnittet.

Ctrl+Alt+Tab

Bruke piltastene til å bytte mellom alle åpne apper.

Alt+Skift+piltaster

Flytte en gruppe eller flis som er i fokus på Start-menyen, i den angitte retningen.

Ctrl+Skift+piltaster

Når en flis er i fokus på Start-menyen, kan du flytte den til en annen flis for å opprette en mappe.

CTRL+piltaster

Endre størrelse på Start-menyen når den er åpen.

Ctrl+piltast (for å flytte til et element) + Mellomrom

Merke flere enkeltelementer i et vindu eller på skrivebordet.

Ctrl+Skift med en piltast

Merke en tekstblokk.

Ctrl+Esc

Åpne Start.

Ctrl+Skift+Esc

Åpne Oppgavebehandling.

Ctrl+Skift

Bytte tastaturoppsettet når flere tastaturoppsett er tilgjengelige.

CTRL+MELLOMROM

Aktivere eller deaktivere kinesisk IME (Input Method Editor).

SKIFT+F10

Vise hurtigmenyen for det merkede elementet.

Skift med en hvilken som helst piltast

Merke flere elementer i et vindu eller på skrivebordet, eller merke tekst i et dokument.

SKIFT+Del

Slette det merkede elementet uten å flytte det til papirkurven først.

PIL HØYRE

Åpne neste meny til høyre eller åpne en undermeny.

PIL VENSTRE

Åpne neste meny til venstre eller lukke en undermeny.

ESC

Stoppe eller avslutte gjeldende oppgave.

PrintScr

Ta et skjermbilde av hele skjermen og kopiere det til utklippstavlen.

Obs!

 • Du kan endre denne snarveien slik at den også åpner skjermklipp, som lar deg redigere skjermbildet. VelgStart> Innstillinger> Hjelpemiddel> Tastatur, og aktiver vekselbryteren under Print Screen-snarvei.

Bruk PrtScn-tasten til å åpne skjermklipp

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

Windows-logotasten

Åpne eller lukke Start.

Windows-logotasten +A

Åpne hurtiginnstillinger. Oppdatert i Windows 11.

Windows-logotasten + B

Sett fokus til det første ikonet i oppgavelinjens hjørne.

Windows-logotasten + C

Åpne Chat fra Microsoft Teams. Oppdatert i Windows 11.

Windows-logotasten + Skift + C

Åpne perlemenyen.

Windows-logotasten +Ctrl+C

Aktiver fargefiltre (aktiver denne snarveien først i innstillingene for Fargerfilter).

Windows-logotasten + D

Vise og skjule skrivebordet.

Windows-logotasten + E

Åpne Filutforsker.

Windows-logotasten + F

Åpne Tilbakemeldingshub og ta et skjermbilde.

Windows-logotasten + G

Åpne Xbox Game Bar når et spill er åpent.

Windows-logotasten +ALT+B

Aktivere eller deaktivere HDR.

Obs!:Gjelder for Xbox Game Bar-appen versjon 5.721.7292.0 eller nyere. Hvis du vil oppdatere Xbox Game Bar, kan du gå til Microsoft Store-appen og se etter oppdateringer.

Windows-logotasten + H

Start taleinntasting. Oppdatert i Windows 11.

Windows-logotasten + I

Åpne Innstillinger.

Windows-logotasten + J

Rett fokuset mot et Windows-tips når det er tilgjengelig.

Når det vises et tips for Windows, kan du rette fokuset mot tipset. Trykke på hurtigtastene på nytt for å fokusere på elementet på skjermen som Windows-tipset er forankret til.

Windows-logotasten + K

Åpne Cast fra Hurtiginnstillinger. Oppdatert i Windows 11.

Windows-logotasten + L

Låse PC-en eller bytte kontoer.

Windows-logotasten + M

Minimere alle vinduer.

Windows-logotasten + Skift + M

Gjenopprette minimerte vinduer på skrivebordet.

Windows-logotasten+ N

Åpne varslingssenteret og kalenderen. Oppdatert i Windows 11.

Windows-logotasten + O

Låse enhetsretningen.

Windows-logotasten + P

Velge en visningsmodus for presentasjon.

Windows-logotasten + Ctrl + Q

Åpne Hurtighjelp.

Windows-logotasten + R

Åpne dialogboksen Kjør.

Windows-logotasten+ALT+R

Spill inn video av spillvinduet i fokus (ved hjelp av Xbox Game Bar).

Windows-logotasten + S

Åpne Søk.

Windows-logotasten+ Shift + S

Ta et skjermbilde av en del av skjermen.

Windows-logotasten + T

Bla gjennom apper på oppgavelinjen.

Windows-logotasten + U

Åpne tilgjengelighetsinnstillinger.

Windows-logotasten + V

Åpne utklippstavlen.

Obs!

 • Utklippstavleloggen er ikke aktivert som standard. Hvis du vil aktivere den, bruker du denne hurtigtasten og velger deretter ledeteksten for å aktivere loggen. Du kan også velge Start > Innstillinger > System > Utklippstavle, og aktivere veksleknappen under Utklippstavlelogg.

Windows-logotasten + Skift + V

Angi fokus til et varsel.

Windows-logotasten+ W

Åpne kontrollprogrammer. Oppdatert i Windows 11.

Windows-logotasten + X

Åpne Hurtigkobling-menyen.

Windows-logotasten + Y

Bytte inndata mellom Windows Mixed Reality og skrivebordet.

Windows-logotasten + Z

Åpne festeoppsettene. Oppdatert i Windows 11.

Windows-logotasten + punktum (.) eller semikolon (;)

Åpne emojipanelet.

Windows-logotasten+ komma (,)

Kikke midlertidig på skrivebordet.

Windows-logotasten + Pause

Åpner Innstillinger > System > Om.

Windows-logotasten + Ctrl + F

Søke etter PC-er (hvis du er i et nettverk).

Windows-logotasten + tall

Åpne skrivebordet, og start appen som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som tallet angir. Hvis appen allerede kjører, bytter du til den aktuelle appen.

Windows-logotasten + Skift + tall

Åpne skrivebordet, og start en ny forekomst av appen som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som tallet angir.

Windows-logotasten + Ctrl + tall

Åpne skrivebordet, og bytt til det siste aktive vinduet for skrivebordsappen som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som tallet angir.

Windows-logotasten + Alt + tall

Åpne skrivebordet, og åpne hurtiglisten for appen som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som tallet angir.

Windows-logotasten + Ctrl + Skift + tall

Åpne skrivebordet, og åpne en ny forekomst av appen i den gitte posisjonen på oppgavelinjen som administrator.

Windows-logotasten + Tab

Åpne Oppgavevisning.

Windows-logotasten + Pil opp

Maksimere vinduet.

Windows-logotasten + Alt + Pil opp

Fest vindu i fokus til øverste halvdel av skjermen. Nytt med Windows 11.

Windows-logotasten + Pil ned

Fjerne den gjeldende appen fra skjermen eller minimere skrivebordsvinduet.

Windows-logotasten + Alt + Pil ned

Fest vindu i fokus til nederste halvdel av skjermen. Nytt med Windows 11.

Windows-logotasten + Pil venstre

Maksimere appen eller skrivebordsvinduet til venstre side av skjermen.

Windows-logotasten + Pil høyre

Maksimere appen eller skrivebordsvinduet på høyre side av skjermen.

Windows-logotasten + Home

Minimere alle unntatt det aktive skrivebordsvinduet (gjenoppretter alle vinduer ved andre tastetrykk).

Windows-logotasten + Skift + Pil opp

Tilpasse skrivebordsvinduet til toppen og bunnen på skjermen.

Windows-logotasten + Skift + Pil ned

Gjenopprette/minimere aktive skrivebordsvinduer loddrett, og beholde bredden.

Windows-logotasten + Skift + Pil venstre eller Pil høyre

Flytte en app eller et vindu på skrivebordet fra én skjerm til en annen.

Windows-logotasten + Skift + Mellomrom

Bla bakover gjennom språk og tastaturoppsett.

Windows-logotasten + Mellomrom

Bytter inndataspråk og tastaturoppsett.

Windows-logotasten + Ctrl + Mellomrom

Endrer til et tidligere valgt inndataspråk.

Windows-logotasten+ Ctrl + Enter

Aktivere Skjermleser.

Windows-logotasten + Pluss (+)

Åpne Forstørrelsesprogram, og zoom inn.

Windows-logotasten + Minus (-)

Zoom ut i Forstørrelsesprogram.

Windows-logotasten + Esc

Lukke Forstørrelsesprogram.

Windows-logotasten+ skråstrek (/)

Begynne ny IME-konvertering.

Windows-logotasten + Ctrl + Skift+ B

Reaktiver PC fra tom eller svart skjerm.

Windows-logotasten + PrtScn

Lagre skjermbilde i full skjerm som fil.

Windows-logotasten + Alt + PrtScn

Lagre skjermbilde av spillvinduet i fokus til fil (ved hjelp av Xbox Game Bar).

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

Ctrl+C (eller Ctrl+Insert)

Kopiere den merkede teksten.

Ctrl + V (eller Skift + Insert)

Lime inn den merkede teksten.

CTRL+M

Åpne markeringsmodus.

Alt+valgtast

Starte merking i blokkeringsmodus.

Piltaster

Flytte markøren i den angitte retningen.

Side opp

Flytt markøren én side opp.

Page down

Flytt markøren én side ned.

Ctrl+Home (markeringsmodus)

Flytte markøren til begynnelsen av bufferen.

Ctrl+End (markeringsmodus)

Flytte markøren til slutten av bufferen.

CTRL+PIL OPP

Flytt opp én linje i utdataloggen.

CTRL+PIL NED

Flytt ned én linje i utdataloggen.

Ctrl+Home (loggnavigasjon)

Hvis kommandolinjen er tom, flytter du visningsporten til toppen av bufferen. I motsatt fall sletter du alle tegnene til venstre for markøren i kommandolinjen.

Ctrl+End (loggnavigasjon)

Hvis kommandolinjen er tom, flytter du visningsporten til kommandolinjen. I motsatt fall sletter du alle tegnene til høyre for markøren i kommandolinjen.

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

F4

Vise elementene i den aktive listen.

CTRL+TAB

Flytte fremover gjennom faner.

CTRL+SKIFT+TAB

Flytte bakover gjennom faner.

Ctrl+tall (1–9)

Flytte til nte fane.

Tabulator

Flytte fremover gjennom alternativer.

Skift+Tab

Flytte bakover gjennom alternativer.

Alt+understreket bokstav

Utføre kommandoen (eller velge alternativet) som brukes med denne bokstaven.

MELLOMROM

Merke eller fjerne merket hvis det aktive alternativet er en avmerkingsboks.

TILBAKE

Åpne en mappe ett nivå opp hvis en mappe er merket i dialogboksen Lagre som eller Åpne.

Piltaster

Merke en knapp hvis det aktive alternativet er en gruppe alternativknapper.

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

ALT+D

Merke adresselinjen.

CTRL+E

Velge søkeboksen.

CTRL+F

Velge søkeboksen.

CTRL+N

Åpne et nytt vindu.

CTRL+W

Lukke det aktive vinduet.

Ctrl+musehjulet

Endre størrelsen på og utseendet til fil- og mappeikoner.

CTRL+SKIFT+E

Vise alle mappene over den merkede mappen.

CTRL+SKIFT+N

Opprett en ny mappe.

Num Lock+stjerne (*)

Vise alle undermappene i den merkede mappen.

Num Lock+pluss (+)

Vise innholdet i den merkede mappen.

Num Lock+minus (-)

Skjule innholdet i den merkede mappen.

Alt+P

Vise forhåndsvisningsruten.

ALT+ENTER

Åpne dialogboksen Egenskaper for det merkede elementet.

ALT+PIL HØYRE

Vise den neste mappen.

ALT+PIL OPP

Vise mappen som mappen var i.

Alt+Pil venstre

Vise den forrige mappen.

TILBAKE

Vise den forrige mappen.

PIL HØYRE

Vise innholdet i den merkede mappen (hvis innholdet er skjult) eller merke den første undermappen.

PIL VENSTRE

Skjule innholdet i den merkede mappen (hvis den er utvidet), eller merke mappen som mappen var i.

END

Vise nederste del av det aktive vinduet.

Hjem

Vise øverste del av det aktive vinduet.

F11

Maksimere eller minimere det aktive vinduet.

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

Windows-logotasten + Tab

Åpne Oppgavevisning.

Windows-logotasten + Ctrl + D

Legge til et virtuelt skrivebord.

Windows-logotasten + Ctrl + Pil høyre

Bytte mellom virtuelle skrivebord du har opprettet til høyre.

Windows-logotasten + Ctrl + Pil venstre

Bytte mellom virtuelle skrivebord du har opprettet til venstre.

Windows-logotasten + Ctrl + F4

Lukke det virtuelle skrivebordet du bruker.

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

Skift+klikk knappen på oppgavelinjen

Åpne en app eller raskt åpne en ny forekomst av en app.

Ctrl+Skift+klikk knappen på oppgavelinjen

Åpne en app som administrator.

Skift+høyreklikk knappen på oppgavelinjen

Vise vindusmenyen for appen.

Skift+høyreklikk gruppeknappen på oppgavelinjen

Vise vindusmenyen for gruppen.

Ctrl+klikk gruppeknappen på oppgavelinjen

Bla gjennom vinduene til gruppen.

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

Windows-logotasten + I

Åpne Innstillinger.

TILBAKE

Gå tilbake til startsiden for innstillinger.

Skrive på en side med søkeboks

Innstillingssøk.

Flere hurtigtaster

 • Hurtigtaster i apper

 • Windows-hurtigtaster for tilgjengelighet

 • Microsoft Surface Hub-hurtigtast

Hurtigtaster er taster eller tastekombinasjoner du kan trykke på for å gjøre noe du vanligvis hadde gjort med en mus. Klikk på et alternativ nedenfor, og det åpnes og viser en tabell med relaterte snarveier:

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

CTRL+X

Klippe ut det merkede elementet.

Ctrl+C (eller Ctrl+Insert)

Kopiere det merkede elementet.

Ctrl + V (eller Skift + Insert)

Lime inn det merkede elementet.

CTRL+Z

Angre en handling.

Alt+Tab

Veksle mellom åpne apper.

ALT+F4

Lukke det aktive elementet, eller avslutte den aktive appen.

Windows-logotasten + L

Låse PC-en.

Windows-logotasten + D

Vise og skjule skrivebordet.

F2

Gi det merkede elementet nytt navn.

F3

Søke etter en fil eller mappe i Filutforsker.

F4

Vise adresselinjelisten i Filutforsker.

F5

Oppdatere det aktive vinduet.

F6

Bla gjennom skjermelementer i et vindu eller på skrivebordet.

F10

Aktivere Meny-linjen i den aktive appen.

Alt+F8

Vise passordet på påloggingsskjermen.

Alt+Esc

Bla gjennom elementer i den rekkefølgen de ble åpnet.

Alt+understreket bokstav

Utføre kommandoen for den aktuelle bokstaven.

ALT+ENTER

Vise egenskaper for det merkede elementet.

Alt+Mellomrom

Åpne hurtigmenyen for det aktive vinduet.

Alt+Pil venstre

Gå tilbake.

ALT+PIL HØYRE

Gå fremover.

Alt+Page Up

Flytte opp én skjerm.

Alt+Page Down

Flytte ned én skjerm.

Ctrl+F4

Lukke det aktive dokumentet (i apper som har fullskjermsvisning og lar deg ha flere dokumenter åpne samtidig).

CTRL+A

Merke alle elementer i et dokument eller vindu.

Ctrl+D (eller Delete)

Slette det merkede elementet og flytte det til papirkurven.

Ctrl+R (eller F5)

Oppdatere det aktive vinduet.

CTRL+Y

Gjøre om en handling.

CTRL+PIL HØYRE

Flytte markøren til begynnelsen av det neste ordet.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte markøren til begynnelsen av det forrige ordet.

CTRL+PIL NED

Flytte markøren til begynnelsen av det neste avsnittet.

CTRL+PIL OPP

Flytte markøren til begynnelsen av det forrige avsnittet.

Ctrl+Alt+Tab

Bruke piltastene til å bytte mellom alle åpne apper.

Alt+Skift+piltaster

Flytte en gruppe eller flis som er i fokus på Start-menyen, i den angitte retningen.

Ctrl+Skift+piltaster

Når en flis er i fokus på Start-menyen, kan du flytte den til en annen flis for å opprette en mappe.

CTRL+piltaster

Endre størrelse på Start-menyen når den er åpen.

Ctrl+piltast (for å flytte til et element) + Mellomrom

Merke flere enkeltelementer i et vindu eller på skrivebordet.

Ctrl+Skift med en piltast

Merke en tekstblokk.

Ctrl+Esc

Åpne Start.

Ctrl+Skift+Esc

Åpne Oppgavebehandling.

Ctrl+Skift

Bytte tastaturoppsettet når flere tastaturoppsett er tilgjengelige.

CTRL+MELLOMROM

Aktivere eller deaktivere kinesisk IME (Input Method Editor).

SKIFT+F10

Vise hurtigmenyen for det merkede elementet.

Skift med en hvilken som helst piltast

Merke flere elementer i et vindu eller på skrivebordet, eller merke tekst i et dokument.

SKIFT+Del

Slette det merkede elementet uten å flytte det til papirkurven først.

PIL HØYRE

Åpne neste meny til høyre eller åpne en undermeny.

PIL VENSTRE

Åpne neste meny til venstre eller lukke en undermeny.

ESC

Stoppe eller avslutte gjeldende oppgave.

PrintScr

Ta et skjermbilde av hele skjermen og kopiere det til utklippstavlen.

Obs!

 • Du kan endre denne snarveien slik at den også åpner skjermklipp, som lar deg redigere skjermbildet. VelgStart> Innstillinger> Hjelpemiddel> Tastatur, og aktiver vekselbryteren under Print Screen-snarvei.

Bruk PrtScn-tasten til å åpne skjermklipp

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

Windows-logotasten

Åpne eller lukke Start.

Windows-logotasten + A

Åpne handlingssenteret.

Windows-logotasten + B

Rette fokus mot systemstatusfeltet.

Windows-logotasten + C

Åpne Cortana i lyttemodus.

Merknader

 • Denne snarveien er deaktivert som standard.Hvis du vil slå den på, velger du Start > Innstillinger > Cortana og slå på veksleknappen under La Cortana lytte til kommandoene mine når jeg trykker på Windows-logotasten + C.

 • Cortana er bare tilgjengelig i visse land/områder, og enkelte Cortana-funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige overalt. Du kan bruke søkefunksjonen selv om Cortana er utilgjengelig eller deaktivert.

Windows-logotasten + Skift + C

Åpne perlemenyen.

Windows-logotasten + D

Vise og skjule skrivebordet.

Windows-logotasten +Alt + D

Vise og skjule dato og klokkeslett på skrivebordet.

Windows-logotasten + E

Åpne Filutforsker.

Windows-logotasten + F

Åpne Tilbakemeldingshub og ta et skjermbilde.

Windows-logotasten + G

Åpne Spillinje når et spill er åpent.

Windows-logotasten + H

Starte diktering.

Windows-logotasten + I

Åpne Innstillinger.

Windows-logotasten + J

Rett fokuset mot et Windows-tips når det er tilgjengelig.

Når det vises et tips for Windows, kan du rette fokuset mot tipset. Trykke på hurtigtastene på nytt for å fokusere på elementet på skjermen som Windows-tipset er forankret til.

Windows-logotasten+ K

Åpne hurtighandlingen Koble til.

Windows-logotasten+ L

Låse PC-en eller bytte kontoer.

Windows-logotasten+ M

Minimere alle vinduer.

Windows-logotasten+ O

Låse enhetsretningen.

Windows-logotasten+ P

Velge en visningsmodus for presentasjon.

Windows-logotasten + Ctrl + Q

Åpne Hurtighjelp.

Windows-logotasten+ R

Åpne dialogboksen Kjør.

Windows-logotasten+ S

Åpne Søk.

Windows-logotasten+ Shift + S

Ta et skjermbilde av en del av skjermen.

Windows-logotasten+ T

Bla gjennom apper på oppgavelinjen.

Windows-logotasten+ U

Åpne Hjelpemiddelsenter.

Windows-logotasten+ V

Åpne utklippstavlen.

Obs!

 • For å aktivere denne snarveien, kan du velge Start > Innstillinger > System> Utklippstavle, og deretter aktivere veksleknappen under Utklippstavlelogg.

Windows-logotasten+ Shift + V

Blar gjennom varslinger.

Windows-logotasten+ X

Åpne Hurtigkobling-menyen.

Windows-logotasten + Y

Bytte inndata mellom Windows Mixed Reality og skrivebordet.

Windows-logotasten+ Z

Vise kommandoene som er tilgjengelige i en app i fullskjermmodus.

Windows-logotasten + punktum (.) eller semikolon (;)

Åpne emojipanelet.

Windows-logotasten+ komma (,)

Kikke midlertidig på skrivebordet.

Windows-logotasten+ Pause

Vise dialogboksen Systemegenskaper.

Windows-logotasten+ Ctrl + F

Søke etter PC-er (hvis du er i et nettverk).

Windows-logotasten+ Shift + M

Gjenopprette minimerte vinduer på skrivebordet.

Windows-logotasten+ tall

Åpne skrivebordet, og start appen som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som tallet angir. Hvis appen allerede kjører, bytter du til den aktuelle appen.

Windows-logotasten+ Skift + tall

Åpne skrivebordet, og start en ny forekomst av appen som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som tallet angir.

Windows-logotasten+ Ctrl + tall

Åpne skrivebordet, og bytt til det siste aktive vinduet for skrivebordsappen som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som tallet angir.

Windows-logotasten+ Alt + tall

Åpne skrivebordet, og åpne hurtiglisten for appen som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som tallet angir.

Windows-logotasten+ Ctrl + Skift + tall

Åpne skrivebordet, og åpne en ny forekomst av appen i den gitte posisjonen på oppgavelinjen som administrator.

Windows-logotasten+ Tab

Åpne Oppgavevisning.

Windows-logotasten+ Pil opp

Maksimere vinduet.

Windows-logotasten+ Pil ned

Fjerne den gjeldende appen fra skjermen eller minimere skrivebordsvinduet.

Windows-logotasten+ Pil venstre

Maksimere appen eller skrivebordsvinduet til venstre side av skjermen.

Windows-logotasten+ Pil høyre

Maksimere appen eller skrivebordsvinduet på høyre side av skjermen.

Windows-logotasten+ Home

Minimere alle unntatt det aktive skrivebordsvinduet (gjenoppretter alle vinduer ved andre tastetrykk).

Windows-logotasten+ Skift + Pil opp

Tilpasse skrivebordsvinduet til toppen og bunnen på skjermen.

Windows-logotasten+ Skift + Pil ned

Gjenopprette/minimere aktive skrivebordsvinduer loddrett, og beholde bredden.

Windows-logotasten+ Skift + Pil venstre eller Pil høyre

Flytte en app eller et vindu på skrivebordet fra én skjerm til en annen.

Windows-logotasten + Mellomrom

Bytter inndataspråk og tastaturoppsett.

Windows-logotasten + Ctrl + Mellomrom

Endrer til et tidligere valgt inndataspråk.

Windows-logotasten+ Ctrl + Enter

Aktivere Skjermleser.

Windows-logotasten + Pluss (+)

Åpne forstørrelsesprogrammet.

Windows-logotasten+ skråstrek (/)

Begynne ny IME-konvertering.

Windows-logotasten + Ctrl + V

Åpne skuldertrykk.

Windows-logotasten + Ctrl + Skift+ B

Reaktiver PC fra tom eller svart skjerm.

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

Ctrl+C (eller Ctrl+Insert)

Kopiere den merkede teksten.

Ctrl + V (eller Skift + Insert)

Lime inn den merkede teksten.

CTRL+M

Åpne markeringsmodus.

Alt+valgtast

Starte merking i blokkeringsmodus.

Piltaster

Flytte markøren i den angitte retningen.

Side opp

Flytt markøren én side opp.

Page down

Flytt markøren én side ned.

Ctrl+Home (markeringsmodus)

Flytte markøren til begynnelsen av bufferen.

Ctrl+End (markeringsmodus)

Flytte markøren til slutten av bufferen.

CTRL+PIL OPP

Flytt opp én linje i utdataloggen.

CTRL+PIL NED

Flytt ned én linje i utdataloggen.

Ctrl+Home (loggnavigasjon)

Hvis kommandolinjen er tom, flytter du visningsporten til toppen av bufferen. I motsatt fall sletter du alle tegnene til venstre for markøren i kommandolinjen.

Ctrl+End (loggnavigasjon)

Hvis kommandolinjen er tom, flytter du visningsporten til kommandolinjen. I motsatt fall sletter du alle tegnene til høyre for markøren i kommandolinjen.

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

F4

Vise elementene i den aktive listen.

CTRL+TAB

Flytte fremover gjennom faner.

CTRL+SKIFT+TAB

Flytte bakover gjennom faner.

Ctrl+tall (1–9)

Flytte til nte fane.

Tabulator

Flytte fremover gjennom alternativer.

Skift+Tab

Flytte bakover gjennom alternativer.

Alt+understreket bokstav

Utføre kommandoen (eller velge alternativet) som brukes med denne bokstaven.

MELLOMROM

Merke eller fjerne merket hvis det aktive alternativet er en avmerkingsboks.

TILBAKE

Åpne en mappe ett nivå opp hvis en mappe er merket i dialogboksen Lagre som eller Åpne.

Piltaster

Merke en knapp hvis det aktive alternativet er en gruppe alternativknapper.

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

ALT+D

Merke adresselinjen.

CTRL+E

Velge søkeboksen.

CTRL+F

Velge søkeboksen.

CTRL+N

Åpne et nytt vindu.

CTRL+W

Lukke det aktive vinduet.

Ctrl+musehjulet

Endre størrelsen på og utseendet til fil- og mappeikoner.

CTRL+SKIFT+E

Vise alle mappene over den merkede mappen.

CTRL+SKIFT+N

Opprett en ny mappe.

Num Lock+stjerne (*)

Vise alle undermappene i den merkede mappen.

Num Lock+pluss (+)

Vise innholdet i den merkede mappen.

Num Lock+minus (-)

Skjule innholdet i den merkede mappen.

Alt+P

Vise forhåndsvisningsruten.

ALT+ENTER

Åpne dialogboksen Egenskaper for det merkede elementet.

ALT+PIL HØYRE

Vise den neste mappen.

ALT+PIL OPP

Vise mappen som mappen var i.

Alt+Pil venstre

Vise den forrige mappen.

TILBAKE

Vise den forrige mappen.

PIL HØYRE

Vise innholdet i den merkede mappen (hvis innholdet er skjult) eller merke den første undermappen.

PIL VENSTRE

Skjule innholdet i den merkede mappen (hvis den er utvidet), eller merke mappen som mappen var i.

END

Vise nederste del av det aktive vinduet.

Hjem

Vise øverste del av det aktive vinduet.

F11

Maksimere eller minimere det aktive vinduet.

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

Windows-logotasten + Tab

Åpne Oppgavevisning.

Windows-logotasten + Ctrl + D

Legge til et virtuelt skrivebord.

Windows-logotasten + Ctrl + Pil høyre

Bytte mellom virtuelle skrivebord du har opprettet til høyre.

Windows-logotasten + Ctrl + Pil venstre

Bytte mellom virtuelle skrivebord du har opprettet til venstre.

Windows-logotasten + Ctrl + F4

Lukke det virtuelle skrivebordet du bruker.

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

Skift+klikk knappen på oppgavelinjen

Åpne en app eller raskt åpne en ny forekomst av en app.

Ctrl+Skift+klikk knappen på oppgavelinjen

Åpne en app som administrator.

Skift+høyreklikk knappen på oppgavelinjen

Vise vindusmenyen for appen.

Skift+høyreklikk gruppeknappen på oppgavelinjen

Vise vindusmenyen for gruppen.

Ctrl+klikk gruppeknappen på oppgavelinjen

Bla gjennom vinduene til gruppen.

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

Windows-logotasten + I

Åpne Innstillinger.

TILBAKE

Gå tilbake til startsiden for innstillinger.

Skrive på en side med søkeboks

Innstillingssøk.

Flere hurtigtaster

 • Hurtigtaster i apper

 • Windows-hurtigtaster for tilgjengelighet

 • Hurtigtaster i Microsoft Surface Hub

 • Hurtigtaster i Continuum for telefoner

(Video) Why Microsoft Keeps Beating Apple And Google With Windows

Hurtigtaster er taster eller tastekombinasjoner du kan trykke på for å gjøre noe du vanligvis hadde gjort med en mus. Klikk på et alternativ nedenfor, og det åpnes og viser en tabell med relaterte snarveier:

(Video) How to use Multiple Desktops on Windows 10

Tabellen nedenfor viser vanlige hurtigtaster for Windows8.1 og Windows RT8.1.

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

Ctrl+C (eller Ctrl+Insert)

Kopiere det merkede elementet

CTRL+X

Klippe ut det merkede elementet

Ctrl + V (eller Skift + Insert)

Lime inn det merkede elementet

CTRL+Z

Angre en handling

Alt+Tab

Veksle mellom åpne apper

ALT+F4

Lukke det aktive elementet, eller avslutte den aktive appen

Windows-logotasten + L

Låse PC-en eller bytte kontoer

Windows-logotasten + D

Vise og skjule skrivebordet

Tabellen nedenfor viser nye hurtigtaster du kan bruke i Windows.

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

Windows-logotasten + begynn å skrive

Søke på PC-en

Ctrl+pluss (+) eller Ctrl+minus (-)

Zoome inn eller ut av et stort antall elementer, for eksempel apper som er festet på startskjermen

Ctrl+rullehjulet

Zoome inn eller ut av et stort antall elementer, for eksempel apper som er festet på startskjermen

Windows-logotasten + C

Åpne perlene

Åpne kommandoene for appen i en app

Windows-logotasten + F

Åpne Søk-perlen for å søke etter filer

Windows-logotasten + H

Åpne Del-perlen

Windows-logotasten + I

Åpne Innstillinger-perlen

Windows-logotasten + K

Åpne Enheter-perlen

Windows-logotasten + O

Låse skjermretningen (stående eller liggende)

Windows-logotasten + Q

Åpne Søk-perlen for å søke alle steder eller i en åpen app (hvis appen støtter appsøk)

Windows-logotasten + S

Åpne Søk-perlen for å søke i Windows og på nettet

Windows-logotasten + W

Åpne Søk-perlen for å søke etter innstillinger

Windows-logotasten + Z

Vise kommandoene som er tilgjengelige i appen

Obs!:Du kan også se noen innstillinger og alternativer ved å gå til Innstillinger-perlen når appen er åpen.

Windows-logotasten + Mellomrom

Bytte mellom inndataspråk og tastaturoppsett

Windows-logotasten + Ctrl + Mellomrom

Endre til tidligere merkede inndata

Windows-logotasten + Tab

Veksle mellom nylig brukte apper (unntatt skrivebordsapper)

Windows-logotasten + Ctrl + Tab

Veksle mellom nylig brukte apper (unntatt skrivebordsapper)

Windows-logotasten‌ + Skift + Tab

Veksle mellom nylig brukte apper (unntatt skrivebordsapper) i motsatt rekkefølge

Windows-logotasten + Skift + punktum (.)

Forankre en app til venstre

Windows-logotasten + punktum (.)

Veksle mellom åpne apper

ESC

Stoppe eller avslutte gjeldende oppgave

Windows-logotasten + Ctrl + Skift+ B

Reaktiver PC fra svart eller tom skjerm.

Tabellen nedenfor viser generelle hurtigtaster i Windows.

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

F1

Vise Hjelp

F2

Gi nytt navn til det merkede elementet

F3

Søke etter filer eller mapper

F4

Vise adresselinjelisten i Filutforsker

F5

Oppdatere det aktive vinduet

F6

Bla gjennom skjermelementer i et vindu eller på skrivebordet

F10

Aktivere Meny-linjen i den aktive appen

ALT+F4

Lukke det aktive elementet, eller avslutte den aktive appen

Alt+Esc

Bla gjennom elementer i den rekkefølgen de ble åpnet

Alt + understreket bokstav

Utføre kommandoen for den aktuelle bokstaven

ALT+ENTER

Vise egenskaper for det merkede elementet

Alt+Mellomrom

Åpne hurtigmenyen for det aktive vinduet

Alt+Pil venstre

Tilbake

ALT+PIL HØYRE

Videresende

Alt+Page Up

Flytte opp én skjerm

Alt+Page Down

Flytte ned én skjerm

Alt+Tab

Bytte mellom åpne apper (unntatt skrivebordsapper)

Ctrl+F4

Lukke det aktive dokumentet (i apper som har fullskjermsvisning og tillater at du har flere åpne dokumenter samtidig)

CTRL+A

Merke alle elementer i et dokument eller vindu

Ctrl+C (eller Ctrl+Insert)

Kopiere det merkede elementet

Ctrl+D (eller Delete)

Slette det merkede elementet og flytte det til papirkurven

Ctrl+R (eller F5)

Oppdatere det aktive vinduet

Ctrl + V (eller Skift + Insert)

Lime inn det merkede elementet

CTRL+X

Klippe ut det merkede elementet

CTRL+Y

Gjøre om en handling

CTRL+Z

Angre en handling

Ctrl+pluss (+) eller Ctrl+minus (-)

Zoome inn eller ut av et stort antall elementer, for eksempel apper som er festet på startskjermen

Ctrl+musehjulet

Endre størrelsen på skrivebordsikoner eller zoome inn eller ut av et stort antall elementer, for eksempel apper som er festet på startskjermen

CTRL+PIL HØYRE

Flytte markøren til begynnelsen av det neste ordet

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte markøren til begynnelsen av det forrige ordet

CTRL+PIL NED

Flytte markøren til begynnelsen av det neste avsnittet

CTRL+PIL OPP

Flytte markøren til begynnelsen av det forrige avsnittet

Ctrl+Alt+Tab

Bruke piltastene til å bytte mellom alle åpne apper

Ctrl+piltast (for å flytte til et element) + Mellomrom

Merke flere enkeltelementer i et vindu eller på skrivebordet

Ctrl+Skift med en piltast

Merke en tekstblokk

Ctrl+Esc

Åpne Start

Ctrl+Skift+Esc

Åpne Oppgavebehandling

Ctrl+Skift

Skifte tastaturoppsettet når flere tastaturoppsett er tilgjengelige

CTRL+MELLOMROM

Aktivere eller deaktivere kinesisk IME (Input Method Editor)

SKIFT+F10

Vise hurtigmenyen for det merkede elementet

Skift med en hvilken som helst piltast

Merke mer enn ett element i et vindu eller på skrivebordet, eller merke tekst i et dokument

SKIFT+Del

Slette det merkede elementet uten å flytte det til papirkurven først

PIL HØYRE

Åpne neste meny til høyre eller åpne en undermeny

PIL VENSTRE

Åpne neste meny til venstre eller lukke en undermeny

ESC

Stoppe eller avslutte gjeldende oppgave

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster som bruker Windows-logotasten .

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

Windows-logotasten + F1

Åpne Windows Hjelp og støtte

Windows-logotasten

Vise eller skjule startskjermen

Windows-logotasten + B

Rette fokus mot systemstatusfeltet

Windows-logotasten + C

Åpne perlene

Windows-logotasten + D

Vise og skjule skrivebordet

Windows-logotasten + E

Åpne Filutforsker

Windows-logotasten + F

Åpne Søk-perlen og søke etter filer

Windows-logotasten + H

Åpne Del-perlen

Windows-logotasten + I

Åpne Innstillinger-perlen

Windows-logotasten + K

Åpne Enheter-perlen

Windows-logotasten + L

Låse PC-en eller bytte personer

Windows-logotasten + M

Minimere alle vinduer

Windows-logotasten + O

Låse enhetsretningen

Windows-logotasten + P

Velge en visningsmodus for presentasjon

Windows-logotasten + Q

Åpne Søk-perlen for å søke alle steder eller i den åpne appen (hvis appen støtter appsøk)

Windows-logotasten + R

Åpne dialogboksen Kjør

Windows-logotasten + S

Åpne Søk-perlen for å søke i Windows og på nettet

Windows-logotasten + T

Bla gjennom apper på oppgavelinjen

Windows-logotasten + U

Åpne Hjelpemiddelsenter

Windows-logotasten + V

Bla gjennom varsler

Windows-logotasten + Skift + V

Bla gjennom varsler i motsatt rekkefølge

Windows-logotasten + X

Åpne Hurtigkobling-menyen

Windows-logotasten + Z

Vise kommandoene som er tilgjengelige i en app

Obs!:Du kan også se noen innstillinger og alternativer ved å gå til Innstillinger-perlen når appen er åpen.

Windows-logotasten + ,

Kikke midlertidig på skrivebordet

Windows-logotasten + Pause

Vise dialogboksen Systemegenskaper.

Windows-logotasten + Ctrl + F

Søke etter PC-er (hvis du er i et nettverk)

Windows-logotasten + Skift + M

Gjenopprette minimerte vinduer på skrivebordet

Windows-logotasten + tall

Åpne skrivebordet, og start appen som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som tallet angir. Hvis appen allerede kjører, bytter du til den aktuelle appen.

Windows-logotasten + Skift + tall

Åpne skrivebordet, og start en ny forekomst av appen som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som tallet angir.

Windows-logotasten + Ctrl + tall

Åpne skrivebordet, og bytt til det siste aktive vinduet for skrivebordsappen som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som tallet angir.

Windows-logotasten + Alt + tall

Åpne skrivebordet, og åpne hurtiglisten for appen som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som tallet angir

Windows-logotasten + Ctrl + Skift + tall

Åpne skrivebordet, og åpne en ny forekomst av appen i den gitte posisjonen på oppgavelinjen som administrator

Windows-logotasten + Tab

Veksle mellom nylig brukte apper (unntatt skrivebordsapper)

Windows-logotasten + Ctrl + Tab

Veksle mellom nylig brukte apper (unntatt skrivebordsapper)

Windows-logotasten‌ + Skift + Tab

Veksle mellom nylig brukte apper (unntatt skrivebordsapper) i motsatt rekkefølge

Windows-logotasten + Ctrl + B

Bytte til appen som viste en melding i systemstatusfeltet

Windows-logotasten + Pil opp

Maksimere vinduet

Windows-logotasten + Pil ned

Fjerne den gjeldende appen fra skjermen eller minimere skrivebordsvinduet

Windows-logotasten + Pil venstre

Maksimere appen eller skrivebordsvinduet til venstre side av skjermen

Windows-logotasten + Pil høyre

Maksimere appen eller skrivebordsvinduet på høyre side av skjermen

Windows-logotasten + Home

Minimere alle unntatt det aktive skrivebordsvinduet (gjenoppretter alle vinduer ved andre tastetrykk)

Windows-logotasten + Skift + Pil opp

Tilpasse skrivebordsvinduet til toppen og bunnen på skjermen

Windows-logotasten + Skift + Pil ned

Gjenopprette/minimere aktive skrivebordsvinduer loddrett, og beholde bredden

Windows-logotasten + Skift + Pil venstre eller Pil høyre

Flytte en app eller et vindu på skrivebordet fra én skjerm til en annen

Windows-logotasten + Mellomrom

Bytte mellom inndataspråk og tastaturoppsett

Windows-logotasten + Ctrl + Mellomrom

Endre til tidligere merkede inndata

Windows-logotasten + Enter

Åpne Skjermleser

Windows-logotasten + Skift + punktum (.)

Veksle mellom åpne apper

Windows-logotasten + punktum (.)

Veksle mellom åpne apper

Windows-logotasten + /

Starte ny IME-konvertering

Windows-logotasten + Alt + Enter

Åpne Windows Media Center

Windows-logotasten + pluss (+) eller minus (-)

Zoome inn eller ut ved å bruke forstørrelsesprogrammet

Windows-logotasten + Esc

Avslutte Forstørrelsesprogram

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster du kan bruke i dialogbokser.

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

F1

Vise Hjelp

F4

Vise elementene i den aktive listen

CTRL+TAB

Flytte fremover gjennom faner

CTRL+SKIFT+TAB

Flytte bakover gjennom faner

Ctrl + tall (1–9)

Flytte til nte fane.

Tabulator

Flytte fremover gjennom alternativer

Skift+Tab

Flytte bakover gjennom alternativer

Alt + understreket bokstav

Utføre kommandoen (eller velge alternativet) som er tilordnet bokstaven

MELLOMROM

Merke eller fjerne merket hvis det aktive alternativet er en avmerkingsboks

TILBAKE

Åpne en mappe ett nivå opp hvis en mappe er merket i dialogboksen Lagre som eller Åpne

Piltaster

Merke en knapp hvis det aktive alternativet er en gruppe alternativknapper

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

ALT+D

Merke adresselinjen

CTRL+E

Velge søkeboksen

CTRL+F

Velge søkeboksen

CTRL+N

Åpne et nytt vindu

CTRL+W

Lukke gjeldende vindu

Ctrl+musehjulet

Endre størrelsen på og utseendet til fil- og mappeikoner

CTRL+SKIFT+E

Vise alle mappene over den merkede mappen

CTRL+SKIFT+N

Opprette en ny mappe

Num Lock+stjerne (*)

Vise alle undermappene i den merkede mappen

Num Lock+pluss (+)

Vise innholdet i den merkede mappen

Num Lock+minus (-)

Skjule innholdet i den merkede mappen

Alt+P

Vise forhåndsvisningsruten

ALT+ENTER

Åpne dialogboksen Egenskaper for det merkede elementet

ALT+PIL HØYRE

Vise den neste mappen

ALT+PIL OPP

Vise mappen som mappen var i

Alt+Pil venstre

Vise den forrige mappen

TILBAKE

Vise den forrige mappen

PIL HØYRE

Vise innholdet i den merkede mappen (hvis innholdet er skjult) eller merke den første undermappen

PIL VENSTRE

Skjule innholdet i den merkede mappen (hvis den er utvidet), eller merke mappen som mappen var i

END

Vise nederste del av det aktive vinduet

Hjem

Vise øverste del av det aktive vinduet

F11

Maksimere eller minimere det aktive vinduet

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster for arbeid med elementer på oppgavelinjen på skrivebordet.

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

Skift+klikk knappen på oppgavelinjen

Åpne en app eller raskt åpne en ny forekomst av en app

Ctrl+Skift+klikk knappen på oppgavelinjen

Åpne en app som administrator

Skift+høyreklikk knappen på oppgavelinjen

Vise vindusmenyen for appen

Skift+høyreklikk gruppeknappen på oppgavelinjen

Vise vindusmenyen for gruppen

Ctrl+klikk gruppeknappen på oppgavelinjen

Bla gjennom vinduene til gruppen

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

Alt+Page Up

Bytte mellom apper fra venstre mot høyre

Alt+Page Down

Bytte mellom apper fra høyre mot venstre

Alt+Insert

Bytte mellom apper i den rekkefølgen de ble startet

Alt+Home

Vise startskjermen

Ctrl+Alt+Break

Bytte mellom et vindu og fullskjermmodus

Ctrl+Alt+End

Vise dialogboksen Windows-sikkerhet

CTRL+ALT+HOME

Aktivere tilkoblingslinjen i fullskjermmodus

Alt+Delete

Vise systemmenyen

Ctrl+Alt+minus (-) på det numeriske tastaturet

Plassere en kopi av det aktive vinduet i klienten på Terminal Server-utklippstavlen (fungerer på samme måte som å trykke Alt+PrtScr på en lokal PC)

Ctrl+Alt+pluss (+) på det numeriske tastaturet

Plassere en kopi av hele klientvinduområdet på Terminal Server-utklippstavlen (fungerer på samme måte som å trykke PrtScr på en lokal PC)

CTRL+ALT+PIL HØYRE

Bruke tabulatortasten til å gå ut av kontrollene for Eksternt skrivebord, til en kontroll i vertsappen (for eksempel en knapp eller tekstboks). Nyttig når kontrollene for Eksternt skrivebord er innebygd i en annen (verts-)app.

CTRL+ALT+PIL VENSTRE

Bruke tabulatortasten til å gå ut av kontrollene for Eksternt skrivebord, til en kontroll i vertsappen (for eksempel en knapp eller tekstboks). Nyttig når kontrollene for Eksternt skrivebord er innebygd i en annen (verts-)app.

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster for arbeid med visningsprogrammet for Hjelp.

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

F3

Flytte markøren til søkeboksen

F10

Vise Alternativer-menyen

Hjem

Flytte til begynnelsen av et emne

END

Flytte til slutten av et emne

Alt+Pil venstre

Flytte tilbake til det forrige emnet du viste

ALT+PIL HØYRE

Flytte frem til det neste (tidligere viste) emnet

Alt+Home

Vise startsiden for Hjelp og støtte

ALT+A

Vise kundestøttesiden

ALT+C

Vise innholdsfortegnelsen

ALT+N

Vise menyen Tilkoblingsinnstillinger

CTRL+F

Søke i gjeldende emne

CTRL+P

Skrive ut et emne

(Video) Windows Emoji and Gif Shortcut #shorts

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster for omorganisering av moderne apper.

Obs!:Hold Windows-logotasten nede mens du omorganiserer apper, helt fra du velger omorganiseringsmodus og videre gjennom alle de ulike kommandoene for omorganisering. Når du er ferdig med å omorganisere, løfter du fingeren fra Windows-logotasten for å velge gjeldende organisering.

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

Windows-logotasten +. (punktum)

Bytte til omorganiseringsmodus og velge apper eller skillere på tvers av skjermer

Windows-logotasten +Pil venstre

Flytte appskilleren til venstre

Windows-logotasten +Pil høyre

Flytte appskilleren til høyre

Windows-logotasten +Pil opp

Maksimere app

Windows-logotasten +Pil ned

Lukke app

Windows-logotasten + Esc

Avslutte omorganiseringsmodus

Flere hurtigtaster

 • Hurtigtaster i apper

 • Windows-hurtigtaster for tilgjengelighet

 • Hurtigtaster i Microsoft Surface Hub

 • Hurtigtaster i Continuum for telefoner

Støtte for Windows 7 opphørte 14. januar 2020

Vi anbefaler at du går over til en Windows11-PC for å fortsette å motta sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft.

Finn ut mer

Hurtigtaster er taster eller tastekombinasjoner du kan trykke på for å gjøre noe du vanligvis hadde gjort med en mus. Klikk på et alternativ nedenfor, og det åpnes og viser en tabell med relaterte snarveier:

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

F1

Vise Hjelp

Ctrl+C (eller Ctrl+Insert)

Kopiere det merkede elementet

CTRL+X

Klippe ut det merkede elementet

Ctrl + V (eller Skift + Insert)

Lime inn det merkede elementet

CTRL+Z

Angre en handling

CTRL+Y

Gjøre om en handling

Delete (eller Ctrl+D)

Slette det merkede elementet og flytte det til papirkurven

SKIFT+Del

Slette det merkede elementet uten å flytte det til papirkurven først

F2

Gi nytt navn til det merkede elementet

Ctrl+Pil høyre

Flytte markøren til begynnelsen av det neste ordet

Ctrl+Pil venstre

Flytte markøren til begynnelsen av det forrige ordet

Ctrl+Pil ned

Flytte markøren til begynnelsen av det neste avsnittet

Ctrl+Pil opp

Flytte markøren til begynnelsen av det forrige avsnittet

Ctrl+Skift med en piltast

Merke en tekstblokk

Skift med en hvilken som helst piltast

Merke mer enn ett element i et vindu eller på skrivebordet, eller merke tekst i et dokument

Ctrl med en hvilken som helst piltast+Mellomrom

Merke flere enkeltelementer i et vindu eller på skrivebordet

CTRL+A

Merke alle elementer i et dokument eller vindu

F3

Søke etter filer eller mapper

ALT+ENTER

Vise egenskaper for det merkede elementet

ALT+F4

Lukke det aktive elementet eller avslutte det aktive programmet

Alt+Mellomrom

Åpne hurtigmenyen for det aktive vinduet

Ctrl+F4

Lukke det aktive dokumentet (i programmer der du kan ha flere åpne dokumenter samtidig)

Alt+Tab

Veksle mellom åpne elementer

Ctrl+Alt+Tab

Bruke piltastene til å bytte mellom åpne elementer

Ctrl+musehjulet

Endre størrelsen på ikonene på skrivebordet

Windows-logotasten Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (1) + Tab

Bla gjennom programmer på oppgavelinjen ved hjelp av Aero Flip 3D

Ctrl+Windows-logotasten Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (2)+Tab

Bruke piltastene til å bla gjennom programmer på oppgavelinjen ved hjelp av Aero Flip 3D

Alt+Esc

Bla gjennom elementer i den rekkefølgen de ble åpnet

F6

Bla gjennom skjermelementer i et vindu eller på skrivebordet

F4

Vise adresselinjelisten i Windows Utforsker

SKIFT+F10

Vise hurtigmenyen for det merkede elementet

Ctrl+Esc

Åpne Start-menyen

Alt+understreket bokstav

Vise den tilsvarende menyen

Alt+understreket bokstav

Utføre menykommandoen (eller annen understreket kommando)

F10

Aktivere menylinjen i det aktive programmet

Pil høyre

Åpne neste meny til høyre eller åpne en undermeny

Pil venstre

Åpne neste meny til venstre eller lukke en undermeny

F5 (eller Ctrl+R)

Oppdatere det aktive vinduet

Alt+Pil opp

Vise mappen ett nivå opp i Windows Utforsker

ESC

Avbryte gjeldende oppgave

Ctrl+Skift+Esc

Åpne Oppgavebehandling

Skift når du setter inn en CD

Forhindre at CD-en spilles av automatisk

Venstre Alt+Skift

Bytte inndataspråk når flere inndataspråk er aktivert

Ctrl+Skift

Skifte tastaturoppsettet når flere tastaturoppsett er aktivert

Høyre eller venstre Ctrl+Skift

Endre tekstlesningsretning for høyre-mot-venstre-språk

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster du kan bruke i dialogbokser.

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

CTRL+TAB

Flytte fremover gjennom faner

CTRL+SKIFT+TAB

Flytte bakover gjennom faner

Tabulator

Flytte fremover gjennom alternativer

Skift+Tab

Flytte bakover gjennom alternativer

Alt+understreket bokstav

Utføre kommandoen (eller velge alternativet) som er tilordnet bokstaven

ENTER

Erstatter museklikk for mange valgte kommandoer

MELLOMROM

Merke eller fjerne merket hvis det aktive alternativet er en avmerkingsboks

Piltaster

Merke en knapp hvis det aktive alternativet er en gruppe alternativknapper

F1

Vise Hjelp

F4

Vise elementene i den aktive listen

TILBAKE

Åpne en mappe ett nivå opp hvis en mappe er merket i dialogboksen Lagre som eller Åpne

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster som bruker Windows-logotasten Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (3).

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

Windows-logotasten Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (4)

Åpne eller lukke Start-menyen.

Windows-logotasten Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (5) + Pause

Vise dialogboksen Systemegenskaper.

Windows-logotasten Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (6) + D

Vise skrivebordet.

Windows-logotasten Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (7) + M

Minimere alle vinduer.

Windows-logotasten Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (8) + Skift + M

Gjenopprette minimerte vinduer på skrivebordet.

Windows-logotasten Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (9) + E

Åpne datamaskinen.

Windows-logotasten Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (10) + F

Søke etter datamaskiner (hvis du er på et nettverk)

Windows-logotasten Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (11) + L

Låse datamaskinen eller bytte brukere.

Windows-logotasten Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (12) + R

Åpne dialogboksen Kjør.

Windows-logotasten Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (13) + T

Bla gjennom programmer på oppgavelinjen.

Windows-logotasten Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (14) + tall

Starte programmet som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som tallet angir. Hvis programmet allerede kjører, byttes det til det programmet.

Skift+Windows-logotasten Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (15)+ tall

Starte en ny forekomst av programmet som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som tallet angir.

Ctrl+Windows-logotasten Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (16)+tall

Bytte til det sist aktive vinduet for programmet som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som tallet angir.

Alt+Windows-logotasten Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (17)+tall

Åpne hurtiglisten for programmet som er festet til oppgavelinjen i den posisjonen som tallet angir.

Windows-logotasten Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (18) + Tab

Bla gjennom programmer på oppgavelinjen ved hjelp av Aero Flip 3D

Ctrl+Windows-logotasten Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (19)+Tab

Bruke piltastene til å bla gjennom programmer på oppgavelinjen ved hjelp av Aero Flip 3D

Ctrl+Windows-logotasten Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (20)+B

Bytte til programmet som viste en melding i systemstatusfeltet.

Windows-logotasten Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (21) + Mellomrom

Forhåndsvise skrivebordet.

Windows-logotasten Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (22) + Pil opp

Maksimere vinduet.

Windows-logotasten Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (23) + Pil venstre

Maksimere vinduet til venstre side av skjermen.

Windows-logotasten Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (24) + Pil høyre

Maksimere vinduet til høyre side av skjermen.

Windows-logotasten Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (25) + Pil ned

Minimere vinduet.

Windows-logotasten Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (26) + Home

Minimere alle vinduer, bortsett fra det aktive.

Windows-logotasten Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (27) + Skift + Pil opp

Tilpasse vinduet til toppen og bunnen av skjermen.

Windows-logotasten Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (28) + Skift + Pil venstre eller Pil høyre

Flytte et vindu fra én skjerm til en annen.

Windows-logotasten Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (29) + P

Velge en visningsmodus for presentasjon.

Windows-logotasten Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (30) + G

Bla gjennom miniprogrammer.

Windows-logotasten Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (31) + U

Åpne Hjelpemiddelsenter.

Windows-logotasten Hurtigtaster i Windows - Microsoft Kundestøtte (32) + X

Åpne Windows Mobilitetssenter.

(Video) Upgrade to Windows 10 for free (especially from Windows 7)

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

CTRL+N

Åpne et nytt vindu

CTRL+W

Lukke gjeldende vindu

CTRL+SKIFT+N

Opprette en ny mappe

END

Vise nederste del av det aktive vinduet

Hjem

Vise øverste del av det aktive vinduet

F11

Maksimere eller minimere det aktive vinduet

Ctrl+punktum (.)

Rotere et bilde med klokken

Ctrl+komma (,)

Rotere et bilde mot klokken

Num Lock+stjerne (*) på det numeriske tastaturet

Vise alle undermappene i den merkede mappen

Num Lock+plusstegn (+) på det numeriske tastaturet

Vise innholdet i den merkede mappen

Num Lock+minustegn (-) på det numeriske tastaturet

Skjule innholdet i den merkede mappen

Pil venstre

Skjule innholdet i den merkede mappen (hvis innholdet vises) eller merke den overordnede mappen

ALT+ENTER

Åpne dialogboksen Egenskaper for det merkede elementet

Alt+P

Vise forhåndsvisningsruten

Alt+Pil venstre

Vise den forrige mappen

TILBAKE

Vise den forrige mappen

Pil høyre

Vise innholdet i den merkede mappen (hvis innholdet er skjult) eller merke den første undermappen

Alt+Pil høyre

Vise den neste mappen

Alt+Pil opp

Vise den overordnede mappen

CTRL+SKIFT+E

Vise alle mappene over den merkede mappen

Ctrl+musehjulet

Endre størrelsen på og utseendet til fil- og mappeikoner

ALT+D

Merke adresselinjen

CTRL+E

Velge søkeboksen

CTRL+F

Velge søkeboksen

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster for arbeid med elementer på oppgavelinjen på skrivebordet.

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

Skift+klikk knappen på oppgavelinjen

Åpne et program eller raskt åpne en ny forekomst av et program

Ctrl+Skift+klikk knappen på oppgavelinjen

Åpne et program som administrator

Skift+høyreklikk knappen på oppgavelinjen

Vise vindusmenyen for programmet

Skift+høyreklikk gruppeknappen på oppgavelinjen

Vise vindusmenyen for gruppen

Ctrl+klikk gruppeknappen på oppgavelinjen

Bla gjennom vinduene til gruppen

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster for arbeid med Tilkobling til eksternt skrivebord.

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

Alt+Page Up

Bytte mellom apper fra venstre mot høyre

Alt+Page Down

Bytte mellom apper fra høyre mot venstre

Alt+Insert

Bytte mellom programmer i den rekkefølgen de ble startet.

Alt+Home

Vise Start-menyen.

Ctrl+Alt+Break

Bytte mellom et vindu og fullskjermmodus

Ctrl+Alt+End

Vise dialogboksen Windows-sikkerhet

Alt+Delete

Vise systemmenyen.

Ctrl+Alt+minustegn (-) på det numeriske tastaturet

Plassere en kopi av det aktive vinduet i klienten på Terminal Server-utklippstavlen (fungerer på samme måte som å trykke Alt+PrtScr på en lokal datamaskin)

Ctrl+Alt+plusstegn (-) på det numeriske tastaturet

Plassere en kopi av hele klientvinduområdet på Terminal Server-utklippstavlen (fungerer på samme måte som å trykke PrtScr på en lokal datamaskin)

Ctrl+Alt+Pil høyre

Bruke tabulatortasten til å gå ut av kontrollene for Eksternt skrivebord, til en kontroll i vertsprogrammet (for eksempel en knapp eller tekstboks). Nyttig når kontrollene for Eksternt skrivebord er innebygd i et annet (verts-)program.

Ctrl+Alt+Pil venstre

Bruke tabulatortasten til å gå ut av kontrollene for Eksternt skrivebord, til en kontroll i vertsprogrammet (for eksempel en knapp eller tekstboks). Nyttig når kontrollene for Eksternt skrivebord er innebygd i et annet (verts-)program.

Obs!:Ctrl+Alt+Break og Ctrl+Alt+End finnes i alle Eksternt skrivebord-økter, også når du har konfigurert den eksterne datamaskinen til å gjenkjenne hurtigtaster i Windows.

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster for Paint.

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

CTRL+N

Opprette et nytt bilde

CTRL+O

Åpne et eksisterende bilde

CTRL+S

Lagre endringer i et bilde

F12

Lagre et bilde som en ny fil

CTRL+P

Skrive ut et bilde

ALT+F4

Lukke et bilde og Paint-vinduet

CTRL+Z

Angre en endring

CTRL+Y

Gjøre om en endring

CTRL+A

Merke hele bildet

CTRL+X

Klippe ut et utvalg

CTRL+C

Kopiere et utvalg til utklippstavlen

CTRL+V

Lime inn et utvalg fra utklippstavlen

Pil høyre

Flytte utvalget eller den aktive formen én piksel til høyre

Pil venstre

Flytte utvalget eller den aktive formen én piksel til venstre

Pil ned

Flytte utvalget eller den aktive formen én piksel ned

Pil opp

Flytte utvalget eller den aktive formen én piksel opp

ESC

Avbryte et utvalg

Slette

Slette et utvalg

CTRL+B

Fet merket tekst

Ctrl++

Øke bredden på konturen rundt en pensel, linje eller form med én piksel

Ctrl+-

Redusere bredden på konturen rundt en pensel, linje eller form med én piksel

CTRL+U

Understreke merket tekst

CTRL+E

Åpne dialogboksen Egenskaper

CTRL+W

Åpne dialogboksen Endre størrelse og forskyv bilde

CTRL+PAGE UP

Zoome inn

CTRL+PAGE DOWN

Zoome ut

F11

Vise et bilde i fullskjermmodus

CTRL+R

Vise eller skjule linjalen

CTRL+G

Vise eller skjule rutenett

F10 eller Alt

Vise tastetips

SKIFT+F10

Vise gjeldende hurtigmeny

F1

Åpne Hjelp for Paint

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster i WordPad.

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

CTRL+N

Opprette et nytt dokument

CTRL+O

Åpne et eksisterende dokument

CTRL+S

Lagre endringer i et dokument

F12

Lagre dokumentet som en ny fil

CTRL+P

Skrive ut et dokument

ALT+F4

Lukke WordPad

CTRL+Z

Angre en endring

CTRL+Y

Gjøre om en endring

CTRL+A

Merke hele dokumentet

CTRL+X

Klippe ut et utvalg

CTRL+C

Kopiere et utvalg til utklippstavlen

CTRL+V

Lime inn et utvalg fra utklippstavlen

CTRL+B

Gjøre merket tekst fet

CTRL+I

Kursivere merket tekst

CTRL+U

Understreke merket tekst

CTRL+=

Senke merket tekst

CTRL+SKIFT+=

Heve merket tekst

CTRL+L

Venstrejustere tekst

CTRL+E

Midtstille tekst

CTRL+R

Høyrejustere tekst

CTRL+J

Blokkjustere tekst

CTRL+1

Angi enkel linjeavstand

CTRL+2

Angi dobbel linjeavstand

CTRL+5

Angi linjeavstand 1,5

CTRL+SKIFT+>

Øke skriftstørrelsen

CTRL+SKIFT+<

Redusere skriftstørrelsen

CTRL+SKIFT+A

Endre til store bokstaver

CTRL+SKIFT+L

Endre punktstil

CTRL+D

Sette inn en Microsoft Paint-tegning

CTRL+F

Finne tekst i et dokument

F3

Finne neste forekomst av teksten i dialogboksen Søk etter

CTRL+H

Erstatte tekst i et dokument

Ctrl+Pil venstre

Flytte markøren ett ord til venstre

Ctrl+Pil høyre

Flytte markøren ett ord til høyre

Ctrl+Pil opp

Flytte markøren til linjen over

Ctrl+Pil ned

Flytte markøren til linjen under

CTRL+HOME

Flytte til begynnelsen av dokumentet

CTRL+END

Flytte til slutten av dokumentet

CTRL+PAGE UP

Flytte opp en side

CTRL+PAGE DOWN

Flytte ned en side

CTRL+DELETE

Slette det neste ordet

F10

Vise tastetips

SKIFT+F10

Vise gjeldende hurtigmeny

F1

Åpne Hjelp for WordPad

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster for arbeid med Kalkulator.

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

ALT+1

Veksle til Standardmodus

ALT+2

Bytte til Vitenskapelig modus

ALT+3

Bytte til Programmerermodus

ALT+4

Bytte til statistikkmodus

CTRL+E

Åpne datoberegninger

CTRL+H

Aktivere eller deaktivere beregningslogg

CTRL+U

Åpne enhetsomregning

ALT+C

Regne ut eller løse datoregnestykker og regneark

F1

Åpne Hjelp for Kalkulator

CTRL+Q

Trykk på M--knappen

CTRL+P

Trykk på M+-knappen

CTRL+M

Trykk på MS-knappen

CTRL+R

Trykk på MR-knappen

CTRL+L

Trykk på MC-knappen

%

Trykk på %-knappen

F9

Trykk på +/–-knappene

/

Trykk på /-knappen

*

Trykk på *-knappen

+

Trykk på +-knappen

-

Trykk på -knappen

R

Trykk på 1/×-knappen

@

Trykke på kvadratrotknappen

0–9

Trykk tallknappene (0–9)

=

Trykke =-knappen

.

Trykke på ,-knappen (desimaltegn)

TILBAKE

Trykke på tilbakeknappen

ESC

Trykk på C-knappen

Del

Trykk på CE-knappen

CTRL+SKIFT+D

Tømme beregningsloggen

F2

Redigere beregningsloggen

Pil opp

Navigere oppover i beregningsloggen

Pil ned

Navigere nedover i beregningsloggen

ESC

Avbryte redigering i beregningsloggen

ENTER

Beregne beregningsloggen på nytt etter redigering

F3

Velg Grader i Vitenskapelig-modus

F4

Velg Radianer i Vitenskapelig-modus

F5

Velge Gradianer i Vitenskapelig-modus

I

Trykk på Inv-knappen i Vitenskapelig modus

D

Trykk på Mod-knappen i Vitenskapelig modus

CTRL+S

Trykk på sinh-knappen i Vitenskapelig modus

CTRL+O

Trykk på cosh-knappen i Vitenskapelig modus

CTRL+T

Trykk på tanh-knappen i Vitenskapelig modus

(

Trykk på (-knappen i Vitenskapelig modus

)

Trykk på )-knappen i Vitenskapelig modus

N

Trykk på In-knappen i Vitenskapelig modus

;

Trykk på Int-knappen i Vitenskapelig modus

S

Trykk på sin-knappen i Vitenskapelig modus

O

Trykk på cos-knappen i Vitenskapelig modus

T

Trykk på tan-knappen i Vitenskapelig modus

M

Trykk på dms-knappen i Vitenskapelig modus

P

Trykk på pi-knappen i Vitenskapelig modus

V

Trykk på F-E-knappen i Vitenskapelig modus

X

Trykk på Exp-knappen i Vitenskapelig modus

Q

Trykk på x^2-knappen i Vitenskapelig modus

Y

Trykk på x^y-knappen i Vitenskapelig modus

#

Trykk på x^3-knappen i Vitenskapelig modus

L

Trykk på log-knappen i Vitenskapelig modus

!

Trykk på n!-knappen i Vitenskapelig modus

CTRL+Y

Trykk på y√x-knappen i Vitenskapelig modus

CTRL+B

Trykk på 3√x-knappen i Vitenskapelig modus

CTRL+G

Trykk på 10x-knappen i Vitenskapelig modus

F5

Velg Hex i Programmerermodus

F6

Velg Dec i Programmerermodus

F7

Velg Oct i Programmerermodus

F8

Velg Bin i Programmerermodus

F12

Velg Qword i Programmerermodus

F2

Velg Dword i Programmerermodus

F3

Velg Word i Programmerermodus

F4

Velg Byte i Programmerermodus

K

Trykk på RoR-knappen i Programmerermodus

J

Trykk på RoL-knappen i Programmerermodus

<

Trykk på Lsh-knappen i Programmerermodus

>

Trykk på Rsh-knappen i Programmerermodus

%

Trykk på Mod-knappen i Programmerermodus

(

Trykk på (-knappen i Programmerermodus

)

Trykk på )-knappen i Programmerermodus

|

Trykk på Or-knappen i Programmerermodus

^

Trykk på Xor-knappen i Programmerermodus

~

Trykk på Not-knappen i Programmerermodus

&

Trykk på And-knappen i Programmerermodus

A–F

Trykk på AF-knappene i Programmerermodus

MELLOMROM

Bytte bitverdien i Programmerermodus

A

Trykk på Average-knappen i Statistikkmodus

CTRL+A

Trykk på Average Sq-knappen i Statistikkmodus

S

Trykk på Sum-knappen i statistikkmodus

Ctrl+S

Trykk på Sum Sq-knappen i statistikkmodus

T

Trykk på S.D.-knappen i statistikkmodus

Ctrl+T

Trykk på Inv S.D.-knappen i Statistikkmodus

D

Trykk på CAD-knappen i statistikkmodus

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster for arbeid med Windows Journal.

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

CTRL+N

Starte et nytt notat

CTRL+O

Åpne et nylig brukt notat

CTRL+S

Lagre endringer i et notat

CTRL+SKIFT+V

Flytte et notat til en bestemt mappe

CTRL+P

Skrive ut et notat

ALT+F4

Lukke et notat og Journal-vinduet

CTRL+Z

Angre en endring

CTRL+Y

Gjøre om en endring

CTRL+A

Merke alle elementer på en side

CTRL+X

Klippe ut et utvalg

CTRL+C

Kopiere et utvalg til utklippstavlen

CTRL+V

Lime inn et utvalg fra utklippstavlen

ESC

Avbryte et utvalg

Slette

Slette et utvalg

CTRL+F

Starte et grunnleggende søk

CTRL+G

Gå til en side

F5

Oppdatere søkeresultater

F5

Oppdatere notatlisten

F6

Veksle mellom en notatliste og et notat

CTRL+SKIFT+C

Vise en hurtigmeny for kolonneoverskrifter i en notatliste

F11

Vise et notat i fullskjermmodus

F1

Åpne Hjelp for Journal

Tabellen nedenfor viser hurtigtaster for arbeid med visningsprogrammet for Hjelp.

Trykk på denne tasten

Slik gjør du det

ALT+C

Vise innholdsfortegnelsen

ALT+N

Vise menyen Tilkoblingsinnstillinger

F10

Vise Alternativer-menyen

Alt+Pil venstre

Flytte tilbake til det forrige emnet du viste

Alt+Pil høyre

Flytte frem til det neste (tidligere viste) emnet

ALT+A

Vise kundestøttesiden

Alt+Home

Vise startsiden for Hjelp og støtte

Hjem

Flytte til begynnelsen av et emne

END

Flytte til slutten av et emne

CTRL+F

Søke i gjeldende emne

CTRL+P

Skrive ut et emne

F3

Flytte markøren til søkeboksen

(Video) How to Rescue Data when Windows will not Boot

Flere hurtigtaster

 • Windows-hurtigtaster for tilgjengelighet

Videos

1. How to upgrade from Windows Home to Windows 10 Pro
(Microsoft 365)
2. Free Windows XP Mode on Windows 10
(Britec09)
3. CNET How To - Make Microsoft Surface easier to use
(CNET)
4. 3 Windows PC Keyboard Shortcut | Part -1 #shorts #basic2smart #windows #computershortcuts #windows11
(Tech With Aabid)
5. Reset Graphics Driver with keyboard shortcut | Fix Black Screen || #shorts #youtubeshorts #reels
(Tech Infokart)
6. Microsoft Lumia 550, the first cheap Windows 10 phone
(CNET)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Manual Maggio

Last Updated: 01/22/2023

Views: 5853

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manual Maggio

Birthday: 1998-01-20

Address: 359 Kelvin Stream, Lake Eldonview, MT 33517-1242

Phone: +577037762465

Job: Product Hospitality Supervisor

Hobby: Gardening, Web surfing, Video gaming, Amateur radio, Flag Football, Reading, Table tennis

Introduction: My name is Manual Maggio, I am a thankful, tender, adventurous, delightful, fantastic, proud, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.